21 Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uws harten.