1 Mijn zoon! merk op mijn wijsheid, neig uw oor tot mijn verstand;