15 Drink water uit uw bak, en vloeden uit het midden van uw bornput;