9 Opdat gij anderen uw eer niet geeft, en uw jaren den wrede;