24 Om u te bewaren voor de kwade vrouw, voor het gevlei der vreemde tong.