25 Begeer haar schoonheid niet in uw hart, en laat ze u niet vangen met haar oogleden.