11 Deze was woelachtig en wederstrevig, haar voeten bleven in haar huis niet;