24 Nu dan, kinderen, hoort naar mij, en luistert naar de redenen mijns monds.