26 Want zij heeft veel gewonden nedergeveld, en al haar gedoden zijn machtig vele.