22 De HEERE bezat Mij in het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, van toen aan.