24 Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water;