25 Aleer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was Ik geboren.