14 En zij zit aan de deur van haar huis, op een stoel, op de hoge plaatsen der stad;