16 Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts; en tot den verstandeloze zegt zij: