15 Om te roepen degenen, die op den weg voorbijgaan, die hun paden recht maken, zeggende: