18 Maar hij weet niet, dat aldaar doden zijn; haar genoden zijn in de diepten der hel.