17 De gestolen wateren zijn zoet, en het verborgen brood is liefelijk.