5 Komt, eet van Mijn brood, en drinkt van den wijn, dien Ik gemengd heb.