4 Wie is slecht? Hij kere zich herwaarts! Tot de verstandeloze zegt Zij: