6 Verlaat de slechtigheden, en leeft; en treedt in den weg des verstands.