4 Alzo zegt de HEERE, mijn God: Weidt deze slachtschapen.