Chūāijíjì 10:8

8 Yúshì Móxī , Yàlún beì zhào huí lái jiàn fǎlǎo , fǎlǎo duì tāmen shuō , nǐmen qù shìfèng Yēhéhuá nǐmen de shén , dàn nà yào qù de shì shuí ne .