Chūāijíjì 12:11

11 Nǐmen chī yánggāo dàng yào jiàn shù daì , jiǎo shàng chuān xié , shǒu zhōng ná zhàng , gǎnjǐn dì chī , zhè shì Yēhéhuá de Yúyuèjié .