Chūāijíjì 13:17

17 Fǎlǎo róng bǎixìng qù de shíhou , Fēilìshì dì de dàolù suī jìn , shén què bú lǐng tāmen cóng nàli zǒu , yīnwei shén shuō , kǒngpà bǎixìng yùjiàn dǎzhàng hòuhuǐ , jiù huí Āijí qù .