Chūāijíjì 21:29

29 Tǎngruò nà niú sùlái shì chù rén de , yǒu rén bàogào le niú zhǔ , tā jìng bù bǎ niú shuān zhe , yǐzhì bǎ nánrén huò shì nǚrén chù sǐ , jiù yào yòng shítou dǎ sǐ nà niú , niú zhǔ yĕ bì zhìsǐ .