Chūāijíjì 38:26

26 Fán guò qù guī nàxiē beì shǔ zhī rén de , cóng èr shí suì yǐwaì , yǒu liù shí wàn líng sān qiā wǔ bǎi wǔ shí rén . àn shèng suǒ de píng , mĕi rén chū yín bàn Shĕkèlè , jiù shì yī bǐ jiā .