Chūāijíjì 39:5

5 Qí shàng qiǎo gōng zhī de daìzi hé Yǐfúdé yíyàng de zuòfǎ , yòng yǐ shù shàng , yǔ Yǐfúdé jiē lián yī kuaì , shì yòng jīn xiàn Hélánsè , zǐse , zhūhóngsē xiàn , bìng niǎn de xì má zuò de , shì zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu Móxī de .