Chūāijíjì 9:29

29 Móxī duì tā shuō , wǒ yī chū chéng , jiù yào xiàng Yēhéhuá jǔ shǒu dǎogào , léi bì zhǐ zhù , yĕ bú zaì yǒu bīngbaó , jiào nǐ zhīdào quán dì dōu shì shǔ Yēhéhuá de .