Chuàngshìjì 21:7

7 Yòu shuō , shuí néng yùxiān duì Yàbólāhǎn shuō Sǎlā yào rǔ yīnghái ne , yīnwei zaì tā nián lǎo de shíhou , wǒ gĕi tā shēng le yī gè érzi .