Chuàngshìjì 31:43

43 Lābān huídá Yǎgè shuō , zhè nǚér shì wǒde nǚér , zhèxie háizi shì wǒde háizi , zhèxie yáng qún yĕ shì wǒde yáng qún . fán zaì nǐ yǎnqián de dōu shì wǒde . wǒde nǚér bìng tāmen suǒ shēng de háizi , wǒ jīnrì néng xiàng tāmen zuò shénme ne ?