Chuàngshìjì 42:36

36 Tāmende fùqin Yǎgè duì tāmen shuō , nǐmen shǐ wǒ sàngshī wǒde érzi , Yūesè méiyǒu le , Xīmiǎn yĕ méiyǒu le , nǐmen yòu yào jiàng Biànyǎmǐn daì qù . zhèxie shì dōu guī dào wǒ shēnshang le .