18 Jì shì zhèyàng , wǒde shǎngcì shì shénme ne . jiù shì wǒ chuán fúyin de shíhou , jiào rén bú huāqián dé fúyin , miǎndé yòng jǐn wǒ chuán fúyin de quánbǐng .