Lièwángjìshang 1:48

48 Wáng yòu shuō , Yēhéhuá Yǐsèliè de shén shì yīngdāng chēngsòng de . yīn tā cì wǒ yī rén jīnrì zuò zaì wǒde wèi shàng , wǒ yĕ qīnyǎn kànjian le .