33 Yòu zaì tán shàng bǎi hǎo le chái , bǎ niúdú qiē chéng kuaì zǐ fàng zaì chái shàng , duì zhòngrén shuō , nǐmen yòng sì gè Tǒng chéng mǎn shuǐ , dǎo zaì Fánjì hé chái shàng .