15 Jìsī Yéhéyédà fēnfu guǎnxiá jūn bīng de bǎifūzhǎng shuō , jiāng tā gǎn chū bān waì , fán gēnsuí tāde bì yòng dāo shā sǐ . yīnwei jìsī shuō bùkĕ zaì Yēhéhuá diàn lǐ shā tā ,