17 Nǎi màn shuō , nǐ ruò bù kĕn shòu , qǐng jiāng liǎng luó zǐ tuó de tǔ cìgĕi púrén . cóng jīn yǐhòu , púrén bì bú zaì jiāng Fánjì huò píngān jì/zhaì xiàn yǔ bié shén , zhǐ xiàn gĕi Yēhéhuá .