28 Wáng wèn fùrén shuō , nǐ yǒu shénme kǔ chù . tā huídá shuō , zhè fùrén duì wǒ shuō , jiāng nǐde érzi qǔ lái , wǒmen jīnrì kĕyǐ chī , míngrì kĕyǐ chī wǒde érzi .