Lìwèijì 10:7

7 Nǐmen yĕ bùkĕ chū huì mù de mén , kǒngpà nǐmen sǐwáng , yīnwei Yēhéhuá de gāo yóu zaì nǐmen de shēnshang . tāmen jiù zhào Móxī de huà xíng le .