Lìwèijì 13:25

25 Jìsī jiù yào chákàn , huǒ bān zhōng de maó ruò biàn bái le , xiàn xiàng yòu shēn yú pí , shì dàmáfēng zaì huǒ dú zhōng fāchū , jiù yào déng tā wéi bù jiéjìng , shì dàmáfēng de zāi bìng .