Lìwèijì 13:4

4 Ruò huǒ bān zaì tā ròu pí shàng shì bái de , xiàn xiàng bù shēn yú pí , qí shàng de maó yĕ méiyǒu biàn bái , jìsī jiù yào jiàng yǒu zāi bìng de rén guān suǒ qī tiān .