Lìwèijì 13:49

49 Huò zaì yīfu shàng , pí zǐ shàng , jìng shàng , wĕi shàng , huò zaì pí zǐ zuò de shénme wùjiàn shàng , zhè zāi bìng ruò shì fā lù , huò shì fā hóng , shì dàmáfēng de zāi bìng , yào gĕi jìsī chákàn .