Lìwèijì 23:36

36 Qī rì neì yào jiàng huǒ jì xiàn gĕi Yēhéhuá . dì bá rì dàng shǒu shèng huì , yào jiàng huǒ jì xiàn gĕi Yēhéhuá . zhè shì yán sù huì , shénme laólù de gōng dōu bùkĕ zuò .