Lìwèijì 23:40

40 Dì yī rì yào ná mĕihǎo shù shàng de guǒzi hé zōng shù shàng de zhīzǐ , yǔ mào mì shù de zhī tiaó bìng hé páng de liǔ zhī , zaì Yēhéhuá nǐmen de shén miànqián huānlè qī rì .