Lìwèijì 26:45

45 Wǒ què yào wéi tāmende yuángù jìniàn wǒ yǔ tāmen xiān zǔ suǒ lì de yuē . tāmende xiān zǔ shì wǒ zaì liè bāng rén yǎnqián , cóng Āijí dì lǐng chūlai de , wéi yào zuò tāmende shén . wǒ shì Yēhéhuá .