Lìwèijì 5:16

16 Bìngqiĕ tā yīn zaì shèngwù shàng de chā cuò yào chánghuán , Lìngwaì jiā wǔ fèn ...zhīyī , dōu gĕi jìsī . jìsī yào yòng shú qiā jì de gōng miányáng wèi tā shú zuì , tā bì mĕng shèmiǎn .