Lìwèijì 5:17

17 Ruò yǒu rén fàn zuì , xíng le Yēhéhuá suǒ fēnfu bùkĕ xíng de shénme shì , tā suīrán bù zhīdào , háishì yǒu le zuì , jiù yào dāndāng tāde zuìniè .