Lùdéjì 1:8

8 Ná é mǐ duì liǎng gè ér fù shuō , nǐmen gèrén huí niáng jiā qù ba , yuàn Yēhéhuá ēn dāi nǐmen , xiàng nǐmen ēn dāi yǐ sǐ de rén yǔ wǒ yíyàng .