70 Bǐdé yòu bù chéngrèn . guò le bù duō de shíhou , pángbiān zhàn zhe de rén yòu duì Bǐdé shuō , nǐ zhēn shì tāmen yī dǎng de . yīnwei nǐ shì Jiālìlì rén .