Mínshùjì 15:24

24 Ruò yǒu wù xíng , shì huì zhòng suǒ bú zhīdào de , hòulái quánhuì zhòng jiù yào jiàng yī zhǐ gōngniú dú zuò Fánjì , bìng zhào diǎnzhāng bǎ sù jì hé diàn jì yītóng xiàn gĕi Yēhéhuá wéi xīnxiāng zhī jì , yòu xiàn yī zhǐ gōng shānyáng zuò shú zuì jì .