Níxīmǐjì 11:3

3 Yǐsèliè rén , jìsī , Lìwèi rén , ní tí níng , hé Suǒluómén púrén de hòuyì dōu zhù zaì Yóudà chéngyì , gè zaì zìjǐ de dì yè zhōng . bĕn shĕng de shǒulǐng zhù zaì Yēlùsǎlĕng de , jì zaì xiàmiàn .
Do Not Sell My Info (CA only)